Het Waardenspel (H1)

Het Waardenspel van Hein Siebers is een nieuw instrument om daadwerkelijk aan de slag te gaan met waarden en normen. Iedereen heeft er de mond vol van. Maar hoe pak je dat in de praktijk aan?

Het Waardenspel

Waaróm vertonen mensen bepaald gedrag?

Ongewenst gedrag veroordelen en de normen aanscherpen blijkt niet genoeg. Van essentieel belang is om ook te kijken naar de onderliggende waarden. Waaróm vertonen mensen bepaald gedrag? Waar zijn zij naar op zoek? Is dat macht, vrijheid en avontuur? Of eerder liefde, zekerheid en respect?

Wederzijds begrip

Het Waardenspel omvat een handzaam doosje met 154 kaarten. Op elk kaart staat een waarde afgedrukt, zoals eerlijkheid, rust en voldoening. Persoonlijke waarden zitten deels bewust en deels onbewust in mensen verankerd. Het spel haalt deze waarden naar boven. Het is een hulpmiddel om richting te geven aan het leven en kan wederzijds begrip bevorderen.